София 1142, ул. Граф Игнатиев 53А +359 898 660201 office[a]lasto-bg.com

Сертифицирани независими оценители

Кои сме ние?

Kонсултантска компания изготвяща експертни оценки

Фирмата е тясно специализирана в изготвянето на експертни оценки за нуждите на ипотечното и бизнес кредитиране. Компанията е сертифициран оценител и предлага изготвяне на следните видове експертни оценки - недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и не материални активи.

За нас
Другите за нас

Вижте какво казват клиентите за нас

EFG Property Services Sofia AD

EFG Property Services Sofia AD

EFG Property Scrvices Sofia, АД, гр. София работи повече от две години с „Ласто инженеринг“ ЕООД, гр. София. През периода на съвместното ни сътрудничество „Ласто инженеринг“ ЕООД, гр. София е показало висок професионализъм при изготвянето на възлаганите оценки свързани с ипотечното кредитиране. Оценките се изготвят качествено и се представят в срок.

Върховен административен съд

Върховен административен съд

Върховният административен съд изразява удовлетвореността си от съвместната работа с фирма „Ласто Инженеринг“ ЕООД, като фирма разполагаща с технически възможности и надежден оценителски екип за изготвяне на експертни пазарни оценки.

Министерство на Правосъдието

Министерство на Правосъдието

Министерството на правосъдието издава настоящата референция на „Ласто Инженеринг“ ЕООД, тъй като дружеството предложи професионална оферта, комплектована с необходимата документация и бе избрана за изпълнител.

Министерство на здравеопазването

Министерство на здравеопазването

При съвместната дейност между двете страни, Министерството на здравеопазването, в качеството на възложител на обществени поръчки е получавало в срок и коректно изпълнени пазарни оценки за недвижими имоти.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

При съвместната дейност между двете страни, МРРБ, в качеството си на възложител е получавало в срок и коректно изпълнени пазарни оценки, във връзка с преоценка на ДМА и ДМНА в МРРРБ.

Министерство на вътрешните работи

Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Специална куриерска служба“ – МВР, изразява удовлетвореността си от съвместната работа с фирма „Ласто Инженеринг“ ЕООД, като фирма разполагаща с технически и кадрови потенциал за изготвяне на експертни пазарни оценки. Фирмата изпълни коректно поетите договорни задължения, качествено и в срок.

Пишете ни

Не се колебайте да се свържете с нас