Sofia 1142, 53A Graf Ignatiev str. +359 898 660201 office[a]lasto-bg.com

Certified independent valuators

About us

Consulting company in field of expert valuations

Фирмата е тясно специализирана в изготвянето на експертни оценки за нуждите на ипотечното и бизнес кредитиране. Компанията е сертифициран оценител и предлага изготвяне на следните видове експертни оценки - недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и не материални активи.

About us
Others about us

Check out what our clients are saying about us

Supreme Administrative Court

Supreme Administrative Court

Върховният административен съд изразява удовлетвореността си от съвместната работа с фирма “Ласто Инженеринг” ЕООД, като фирма разполагаща с технически възможности и надежден оценителски екип за изготвяне на експертни пазарни оценки.

EFG Property Services Sofia AD

EFG Property Services Sofia AD

EFG Property Scrvices Sofia, АД, гр. София работи повече от две години с “Ласто инженеринг” ЕООД, гр. София. През периода на съвместното ни сътрудничество “Ласто инженеринг” ЕООД, гр. София е показало висок професионализъм при изготвянето на възлаганите оценки свързани с ипотечното кредитиране. Оценките се изготвят качествено и се представят в срок.

Department of Justice

Department of Justice

Министерството на правосъдието издава настоящата референция на “Ласто Инженеринг” ЕООД, тъй като дружеството предложи професионална оферта, комплектована с необходимата документация и бе избрана за изпълнител.

Ministry of Health

Ministry of Health

При съвместната дейност между двете страни, Министерството на здравеопазването, в качеството на възложител на обществени поръчки е получавало в срок и коректно изпълнени пазарни оценки за недвижими имоти.

Ministry of Regional Development and Public Works

Ministry of Regional Development and Public Works

При съвместната дейност между двете страни, МРРБ, в качеството си на възложител е получавало в срок и коректно изпълнени пазарни оценки, във връзка с преоценка на ДМА и ДМНА в МРРРБ.

Ministry of Interior

Ministry of Interior

Дирекция “Специална куриерска служба” – МВР, изразява удовлетвореността си от съвместната работа с фирма “Ласто Инженеринг” ЕООД, като фирма разполагаща с технически и кадрови потенциал за изготвяне на експертни пазарни оценки. Фирмата изпълни коректно поетите договорни задължения, качествено и в срок.

Message us

Don't Hesitate To Contact With Us