Sofia 1142, 53A Graf Ignatiev str. +359 898 660201 office[a]lasto-bg.com
16.09.2020

Ministry of Interior

Дирекция “Специална куриерска служба” – МВР, изразява удовлетвореността си от съвместната работа с фирма “Ласто Инженеринг” ЕООД, като фирма разполагаща с технически и кадрови потенциал за изготвяне на експертни пазарни оценки. Фирмата изпълни коректно поетите договорни задължения, качествено и в срок.