Sofia 1142, 53A Graf Ignatiev str. +359 898 660201 office[a]lasto-bg.com
16.09.2020

Ministry of Regional Development and Public Works

При съвместната дейност между двете страни, МРРБ, в качеството си на възложител е получавало в срок и коректно изпълнени пазарни оценки, във връзка с преоценка на ДМА и ДМНА в МРРРБ.