София 1142, ул. Граф Игнатиев 53А +359 898 660201 office[a]lasto-bg.com
03.02.2020

EFG Property Services Sofia AD

EFG Property Scrvices Sofia, АД, гр. София работи повече от две години с „Ласто инженеринг“ ЕООД, гр. София. През периода на съвместното ни сътрудничество „Ласто инженеринг“ ЕООД, гр. София е показало висок професионализъм при изготвянето на възлаганите оценки свързани с ипотечното кредитиране. Оценките се изготвят качествено и се представят в срок.