София 1142, ул. Граф Игнатиев 53А +359 898 660201 office[a]lasto-bg.com
16.09.2020

Министерство на Правосъдието

Министерството на правосъдието издава настоящата референция на „Ласто Инженеринг“ ЕООД, тъй като дружеството предложи професионална оферта, комплектована с необходимата документация и бе избрана за изпълнител.