София 1142, ул. Граф Игнатиев 53А +359 898 660201 office[a]lasto-bg.com
16.09.2020

Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Специална куриерска служба“ – МВР, изразява удовлетвореността си от съвместната работа с фирма „Ласто Инженеринг“ ЕООД, като фирма разполагаща с технически и кадрови потенциал за изготвяне на експертни пазарни оценки. Фирмата изпълни коректно поетите договорни задължения, качествено и в срок.