София 1142, ул. Граф Игнатиев 53А +359 898 660201 office[a]lasto-bg.com

Експертна оценка на недвижими имоти

При оценка на недвижими имоти се използва един от следните три подхода:

Разходен подход. Основава се на изучаването на настоящите намерения на купувачите, т.е. колко е готов да плати всеки от тях за изграждане на подобен обект. В процеса се определя първоначалната стойност на обекта и неговата амортизация (износване).

Сравнителен подход. Избора на този метод за анализ е ориентиран към действителните сделки с обекти, които имат сходни характеристики. Оценката се прави чрез съпоставяне на стойността на недвижимите имоти, за които има данни от сделки за покупко-продажба или офертни цени.

Приходен подход. Обикновено представлява интерес за потенциалните инвеститори. В основата на метода е изчисляването на възвръщаемостта на инвестицията (закупения обект) в бъдещето.

Ласто Инженеринг предлага следните видове оценки на недвижими имоти:

Поземлени имоти – НУПИ, ПИ, УПИ
Жилищни имоти – апартаменти, къщи, етаж от къща, вили, жилищни сгради/ комплекси и прилежащи към тях – паркинги, гаражи, паркоместа
Търговски имоти – самостоятелни магазини или такива, разположени в търговска сграда, обекти от типа МОЛ, заведения, обекти за услуги, търговски сгради/ комплекси
Офисни сгради – самостоятелни офиси, административни/офис сгради
Промишлени обекти – предприятия, складове, селскостопански обекти, производствени и инфраструктурни съоръжения
Туристически обекти – хотели, мотели, музеи, къщи за гости и други подобни
Приходоносни обекти – бензиностанции, газстанции, енергийни обекти (ФвЕЦ, ВЕЦ и др.)
Обществени обекти – спортни терени и съоръжения, лечебни и учебни заведения, обекти на обществения транспорт
Сгради от смесен вид
Държавни/общински обекти

Свържете се с нас!

Имате нужда от нашите услуги?