София 1142, ул. Граф Игнатиев 53А +359 898 660201 office[a]lasto-bg.com
Кои сме ние?

История и предмет на дейност на "Ласто Инженеринг"

Ласто Инженеринг е консултантска компания изготвяща експертни оценки с утвърдено пазарно присъствие над 15 години. Екипът ни се състои от високо квалифицирани специалисти – инженери, вещи лица към СГС с техническа експертиза, икономисти. Притежаваме международен сертификат за оценяване – REV към Европейска група на оценителите – tegova.org. Експертите в компанията са с дългогодишен опит в изготвянето на всякакъв вид експертни оценки.

Изготвяме оценки на всички видове активи за различни цели – кредитиране, покупко-продажба, счетоводни нужди, заверка на финансови отчети, сделки между свързани лица, определяне на наемни или арендни вноски, разработване на инвестиционни проекти, остойностяване на различни имуществени права, определяне на застрахователни стойности и всички други случаи, когато искате да знаете стойността на вашите активи. Притежаваме компетенции в следните направления – оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, цели търговски предприятия и вземания, оценка на нематериални активи (интелектуална собственост, търговски марки, патенти и др.), съдебни делби, остойностяване на инвестиционни проекти, за покупко-продажби, за апортни вноски, при застраховки на имущество, при ликвидация и сливания и други.

Какво предлагаме?

Оценителски услуги във връзка с ипотечен заем, оценителски услуги за покупка на имот, делба на имот, остойностяване на инвестиционен проект, предпроектни проучвания, площообразуващи таблици при строителство на сгради. Изготвяме оценки на всички видове материални и нематериални активи за различни цели – кредитиране, покупко-продажба, счетоводни нужди, заверка на финансови отчети, сделки между свързани лица, определяне на наемни или арендни вноски, разработване на инвестиционни проекти и всички други случаи, когато искате да знаете стойността на вашият имот.

До момента имаме изготвени над 45 000 оценки в това число:

27650

Апартамента

9200

Парцелa

6250

Къщи и вили

1200+

Предприятия, хотели и сгради

4600+

МПС-та и машини

17 града

с нашите представители

Къде са необходими оценителските доклади?

Банковите институции и лизинговите компании са най-големите възложители за изготвяне на оценителски доклади. Дружеството е дългогодишен партньор и работи в тясно сътрудничество с Пощенска банка АД, Обединена българска банка АД, Райфайзен банк България ЕАД, Първа инвестиционна банка, Банка Алианц България и др. Работи в тясно сътрудничество с няколко лизингови компании. Изготвя оценки за НАП, Агенция по вписванията, СГС и др.

Оценителска мрежа

Фирмата работи на територията на страната с утвърдена оценителска мрежа в следните градове и области –София, Варна, Перник, Благоевград, Гоце Делчев, Хасково, Кърджали, Плевен, Бургас, Ямбол и Сливен, Добрич, Стара Загора, Казанлък, Русе.

Другите за нас

Вижте какво казват клиентите за нас

EFG Property Services Sofia AD

EFG Property Services Sofia AD

EFG Property Scrvices Sofia, АД, гр. София работи повече от две години с „Ласто инженеринг“ ЕООД, гр. София. През периода на съвместното ни сътрудничество „Ласто инженеринг“ ЕООД, гр. София е показало висок професионализъм при изготвянето на възлаганите оценки свързани с ипотечното кредитиране. Оценките се изготвят качествено и се представят в срок.

Върховен административен съд

Върховен административен съд

Върховният административен съд изразява удовлетвореността си от съвместната работа с фирма „Ласто Инженеринг“ ЕООД, като фирма разполагаща с технически възможности и надежден оценителски екип за изготвяне на експертни пазарни оценки.

Министерство на Правосъдието

Министерство на Правосъдието

Министерството на правосъдието издава настоящата референция на „Ласто Инженеринг“ ЕООД, тъй като дружеството предложи професионална оферта, комплектована с необходимата документация и бе избрана за изпълнител.

Министерство на здравеопазването

Министерство на здравеопазването

При съвместната дейност между двете страни, Министерството на здравеопазването, в качеството на възложител на обществени поръчки е получавало в срок и коректно изпълнени пазарни оценки за недвижими имоти.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

При съвместната дейност между двете страни, МРРБ, в качеството си на възложител е получавало в срок и коректно изпълнени пазарни оценки, във връзка с преоценка на ДМА и ДМНА в МРРРБ.

Министерство на вътрешните работи

Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Специална куриерска служба“ – МВР, изразява удовлетвореността си от съвместната работа с фирма „Ласто Инженеринг“ ЕООД, като фирма разполагаща с технически и кадрови потенциал за изготвяне на експертни пазарни оценки. Фирмата изпълни коректно поетите договорни задължения, качествено и в срок.

Пишете ни

Не се колебайте да се свържете с нас