КОИ СМЕ НИЕ?

Kонсултантска компания изготвяща експертни оценки

Фирмата е тясно специализирана в изготвянето на експертни оценки за нуждите на ипотечното и бизнес кредитиране. Компанията е сертифициран оценител и предлага изготвяне на следните видове експертни оценки – недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и не материални активи.

НАШИТЕ УСЛУГИ

Как можем да ви помогнем?

nedvijimi_imoti-lasto-engineering

Експертна оценка на недвижими имоти

Жилищни, търговски и поземлени имоти, офис сгради, промишлени и туристически обекти и други

mashini_suorajenia-lasto-engineering

Бизнес оценка на машини и съоръжения

Оценка на МПС, строителна и селскостопанска техника и индустриални съоръжения

Futuristic industry 4.0 engineering concept-lasto-engineering

Оценка на нематериални активи

Патенти, търговски марки, права на интелектуална собственост и други.

predpriatia-lasto-engineering

Бизнес оценка на предприятия и търговски дружества

Търговски предприятия и вземания

zemedelski_zemi-lasto-engineering

Експертна оценка на земеделски земи

Ниви, пасища, ливади, овощни градини, лозя и др.

ДРУГИТЕ ЗА НАС

Вижте какво казват клиентите за нас

EFG Property Services Sofia AD

Erf-LastoEngineering-Certified independent valuators-Kompania-izgotviashta-Ekspertni-Ocenki

EFG Property Scrvices Sofia, АД, гр. София работи повече от две години с „Ласто инженеринг“ ЕООД, гр. София. През периода на съвместното ни сътрудничество „Ласто инженеринг“ ЕООД, гр. София е показало висок професионализъм при изготвянето на възлаганите оценки свързани с ипотечното кредитиране. Оценките се изготвят качествено и се представят в срок.

Върховен административен съд

Върховният административен съд изразява удовлетвореността си от съвместната работа с фирма „Ласто Инженеринг“ ЕООД, като фирма разполагаща с технически възможности и надежден оценителски екип за изготвяне на експертни пазарни оценки.

Министерство на правосъдието

Министерството на правосъдието издава настоящата референция на „Ласто Инженеринг“ ЕООД, тъй като дружеството предложи професионална оферта, комплектована с необходимата документация и бе избрана за изпълнител.

Министерство на здравеопазването

При съвместната дейност между двете страни, Министерството на здравеопазването, в качеството на възложител на обществени поръчки е получавало в срок и коректно изпълнени пазарни оценки за недвижими имоти.

Министерство на развитието и благоустройството

При съвместната дейност между двете страни, МРРБ, в качеството си на възложител е получавало в срок и коректно изпълнени пазарни оценки, във връзка с преоценка на ДМА и ДМНА в МРРРБ.

Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Специална куриерска служба“- МВР, изразява удовлетвореността си от съвместната работа с фирма „Ласто Инженеринг“ ЕООД, като фирма разполагаща с технически и кадрови потенциал за изготвяне на експертни пазарни оценки. Фирмата изпълни коректно поетите договорни задължения, качествено и в срок.

ПИШЕТЕ НИ

Не се колебайте да се свържете с нас