НАШИТЕ УСЛУГИ

Как можем да Ви помогнем?

Експертна оценка на недвижими имоти

Жилищни, търговски и поземлени имоти, офис сгради, промишлени и туристически обекти и други.

Бизнес оценка на машини и съоръжения

Оценка на МПС, строителна и селскостопанска техника и индустриални съоръжения

Оценка на нематериални активи

Патенти, търговски марки, права на интелектуална собственост и други.

Бизнес оценка на предприятия и търговски дружества

Търговски предприятия и вземания

Експертна оценка на земеделски земи

Ниви, пасища, ливади, овощни градини, лозя и други

НАШИТЕ УСЛУГИ

Как можем да Ви помогнем?

Експертна оценка на недвижими имоти

Жилищни, търговски и поземлени имоти, офис сгради, промишлени и туристически обекти и други.

Бизнес оценка на машини и съоръжения

Оценка на МПС, строителна и селскостопанска техника и индустриални съоръжения

Оценка на нематериални активи

Патенти, търговски марки, права на интелектуална собственост и други.

Бизнес оценка на предприятия и търговски дружества

Търговски предприятия и вземания

Експертна оценка на земеделски земи

Ниви, пасища, ливади, овощни градини, лозя и други

НАШИТЕ УСЛУГИ

Как можем да Ви помогнем?

Експертна оценка на недвижими имоти

Жилищни, търговски и поземлени имоти, офис сгради, промишлени и туристически обекти и
други

Бизнес оценка на машини и съоръжения

Оценка на МПС, строителна, селскостопанска техника
и индустриални
съоръжения

Оценка на нематериални активи

Патенти, търговски марки, права на интелектуална собственост и други.

Бизнес оценка на предприятия и търговски дружества

Търговски предприятия и вземания

Експертна оценка на земеделски земи

Ниви, пасища, ливади, овощни градини, лозя и други

ПИШЕТЕ НИ

Не се колебайте да се свържете с нас